HLAVNÝ LEKÁR

OZNAM

Vážení pacienti!

Od 1. januára 2024 rušíme našu pevnú linku s tel. číslom + 421 33 775 2001.

Aj naďalej nás môžete kontaktovať prostredníctvom mobilného čísla: +421 905 647 224 alebo emailu: info@dental2001.sk.

_____________________________________________

Vážení pacienti od 17.6.2024 zatvárame a odchádzame z priestorov Kúpeľného ostrova. Od Augusta 2024 nás nájdete v nových priestoroch DENTAL-STUDIO, vrámci projektu Blue Wave RIVERSIDE.

Presnejší termín spustenia zverejníme v priebehu Júla 2024. Pre viac info nás kontaktujte prostredníctvom mob. čísla + 421 905 647 224 alebo emailu: info@dental2001.sk

Pre ošetrenie neodkladných bolestivých stavov prosím vyhľadajte najbližšiu zubnú pohotovosť.

Za pochopenie ďakujeme.

DENTAL-STUDIO

28

rokov skúseností

so zubnou implantológiou

170

prednášok na 4 kontinentoch

na tému implantológie, protetiky, Sinus Liftu a pokročilých augmentačných techník

11800

zavedených implantátov

571 Sinus Liftov 601 pokročilých augmentácií

lekár
hlavný lekár
MUDr. Igor Čech

FILOZOFIA

prístup
poctivý

Za našu prácu hovoria fakty.
Veríme v poctivý prístup, jednanie s pacientom na rovinu,
v postupnosť vývoja a nadobúdania lekárskych skúseností
a tým aj zvládania náročnosti operačných zákrokov.

HYGIENA

dentálna
hygiena

 

Protetické riešenie implantátmi vyžaduje komplexný prístup lekára a je podmienené komplexnou dentálno-hygienickou starostlivosťou.

Na rozdiel od niektorých zubných náhrad, ktoré vyžadujú časté čistenie, o zubné implantáty sa môžete starať ako o vlastné zuby. Najdôležitejší spôsob, ako si udržať a chrániť zubné implantáty je vynikajúca ústna hygiena. Bez každodenného používania pomôcok ústnej hygieny sa môže ľahko okolo zubného implantátu vyvíjať infekcia. Nedostatočná ústna hygiena často vedie k zlyhaniu implantátu.

Krvácanie pri čistení, červené a opuchnuté ďasná sú známkami zápalu, avšak príznaky nemusia byť vždy úplne zrejmé. Ak máte podozrenie na zápal, obráťte sa na svojho zubného lekára.

Profesionálna dentálna hygiena zahŕňa hĺbkové čistenie, odstraňovanie bakteriálneho plaku a zubného kameňa. Dozviete sa tiež, ako sa starať doma o zubný implantát a vaše celkové ústne zdravie.

Dentálna hygienička vám pomôže dosiahnuť vysoký štandard ústnej hygieny, odporučí, potrebné pomôcky, naplánuje pravidelný recall.

Pravidelná profesionálna dentálna hygiena a prehliadky u lekára sú súčasťou komplexnej stomatologickej starostlivosti. Sú vašou garanciou, aby zubný implantát vydržal po celý život a nevznikli periimplantátové ochorenia.


PACIENTI

navždy
starostlivosť

Pacient so zubným implantátom zostáva našim pacientom navždy,
nevyhýbame sa zodpovednosti a riešime 100% svojich komplikácií
a komplikácie kolegov-lekárov, ktorí nás požiadajú o pomoc.

VYBAVENIE

vybavenie
technológia

Najnovšie dentálne technológie sú len podporou našim lekárskym znalostiam a zručnostiam. Preto vám ich nepotrebujeme prezentovať ako súčasť toho, kým sme.

FAQ

faq
často kladené otázky

Ako dlho trvá zavedenie implantátu?

V prípade pacienta s ideálnymi anatomickými podmienkami pre zavedenie jedného implantátu sa jedná o zákrok trvajúci 15 minút, často bez potreby šitia rany.

V prípade že sa zavádza niekoľko implantátov naraz (napr. 4) trvá zákrok cca 1 hodinu.

Ak je potrebné súčasne so zavedením implantátu vykonať tzv. nadstavbu (augmentáciu) kosti môže v najzložitejších prípadoch trvať takýto kombinovaný zákrok až 2,5 hod. V takýchto prípadoch odporúčame pacientom analgosedačnú alebo celkovú anestézu.

Akým spôsobom prebieha zavedenie implantátu?

Zavedenie implantátu je malý chirugický zákrok, ktorého náročnosť je daná anatomickými podmienkami individuálneho pacienta. Pod anatomickými podmienkami rozumieme tvar (výška, šírka) a kvalitu (hustotu) alveolárnej kosti do ktorej budeme implantát zavádzať a stav mäkkých tkanív v okolí budúceho implantátu – ďasná, sliznice, spodina úst, úpony svalových ťahov.

Pod zavedením implantátu rozumieme nasledovné kroky:

  1. Odklopenie malej časti ďasna (niekedy tento krok nie je potrebný)
  2. Vytvorenie lôžka (diery) pre implantát. Tento krok musí prebiehať veľmi šetrne. Preparácia lôžka môže prebehnúť buď rotačným nástrojom (vrtačkou) alebo v prípade menej kvalitnej kosti tzv. kondenzermi alebo spreadermi (ručné nástroje šetriace aj najmenšie množstvo kostného tkaniva).
  3. Zavedenie implantátu do kostného lôžka.
  4. Zašitie rany (implantát ostáva schovaný pod ďasnom – vidno ho iba na RTG) alebo všroubovanie tzv. vhojovacieho valčeka alebo gingivaformeru ( tzv. transgingiválne hojenie – v ďasne je viditeľný akoby kovový plochý hríbik. V niektorých prípadoch sa do implantátu hneď po jeho zavedení môže fixovať nadstavba implantátu a náhrada zubu – korunka. Hovoríme o tzv. okamžitom zaťažení.

O vhodnosti použiť rôzne operačné techniky rozhodne operatér v priebehu zákroku tak, aby bol výsledok zákroku čo najlepší a zákrok pre pacienta čo najmenej zaťažujúci.

Može byť zavedených niekoľko implantátov naraz?

Samozrejme, je bežnou praxou zavádzať niekoľko implantátov v jednom sedení.

Ošetrujúci lekár odporučí pacientovi či zavádzať implantáty naraz alebo po skupinách v oddelených sedeniach. Operatér vie najlepšie posúdiť ako ten ktorý operačný postup zaťaží pacienta a ako rýchlo ho dokáže u daného pacienta uskutočniť. Samozrejme vždy berie lekár do úvahy požiadavky pacienta.

Niekedy je možné sa dohodnúť na postupe, že pacient v priebehu zákroku (napríklad po zavedení prvého implantátu na jednom mieste) prejaví súhlas pokračovať s ďaľšími implantátmi. Väčšina pacientov má pred zavedením prvého implantátu pochopiteľne rešpekt z neznámeho. Po začatí zákroku a zistení že ošetrenie je bezbolestné a prebieha v kľudnej atmosfére kedy hlavnou prioritou je pohoda ošetrovaného pacienta sa však napätie vždy vytratí a pacient dokáže lepšie pri zákroku zrelaxovať.

Ak pacient vrámci celkového ošetrenia úst potrebuje viacej implantátov je z viacerých hľadísk výhodnejšie ich zaviesť naraz alebo v čo najmenej krokoch.

Čo ma čaká po odoznení anéstezy (1-2 dni po zavedení implantátu)?

Po odoznení anestézy (znecitlivenia) je pocit u pacientov porovnateľný s pocitom po extrakcii zuba. V oblasti do ktorej bol implantát zavedený pacient pociťuje citlivosť spojenú s vytvorením rany. Miera citlivosti je daná náročnosťou zákroku a individuálnym vnímaním bolesti u pacienta. Na potlačenie bolesti prvé dva dni po operácii odporúčame pacientom použiť bežne dostupné analgetiká.

U pacientov po zavedení jedného implantátu je bežné že už druhý či tretí deň nemajú žiadnu citlivosť.

Po zložitejších zákrokoch je treba očakávať zhruba na tretí deň po operácii opuch danej oblasti (nie je spojený so zvýšenou bolesťou). Tento opuch sa dá zmenšiť alebo eliminovať chladením operovanej oblasti bezprostredne po operácii a ďaľších 12- 24 hodín chladiacimi vrecúškami. Zrýchlené vstrebávanie opuchu a zlepšený účinok ATB môžeme docieliť aj podávaním enzymatických preparátov (Wobenzym, Phlogenzym). Tieto preparáty nie sú pre organizmus zaťažujúce a sú voľne predajné. Dávkovanie určí lekár.

Väčšina pacientov je 3-5 dní po zavedení implantátov (aj niekoľkých naraz) úplne bez problémov.

Pri bežnom zavedení implantátov nie je nevyhnutné plánovať si dovolenku alebo nemocenské voľno, treba však prihliadnuť na náročnosť zákroku a zvážiť spoločenskú či športovú aktivitu v dňoch bezprostredne po zákroku.

Budem po zavedení implantátov bez zubov v danej oblasti?

Každý liečebný proces na našej klinike plánujeme tak, aby mal pacient možnosť dostať dočasnú zubnú náhradu. Zmyslom tejto náhrady je predovšetkým spoločenská spôsobilosť pacienta. O funkčnosti dočasnej náhrady ( úprava stravovania, hygiena ) je pacient informovaný ošetrujúcim lekárom.

Akú formu má dočasná náhrada zubov?

Dočasné náhrady môžeme rozdeliť na pevné – mostík a snímateľné – forma medzerníku, protézky. Závisí od celkového riešenia a podmienok pred implantáciou a počtu použitých implantátov.

V prípade náhrady jedného zuba je celkom bežnou praxou že pacient dostane hneď po zavedení implantátu aj dočasnú korunku na implantát. Je to možné len v prípade, že je schopný dodržať inštrukcie ošetrujúceho (nesmie priamo zaťažovať túto korunku počas určeného obdobia).

V prípade náhrady viacerých zubov ( mostík ) môžeme v prípade požiadavky a rozhodnutia, že implantáty sú dostatočne pevné ponúknuť pacientovi dočasný mostík na implantátoch.

Takisto v prípade náhrady všetkých zubov je takéto riešenie možné. Ak je možné použiť u pacienta viac implantátov (napr 8 miesto 6 v prípade bezzubej hornej alebo dolnej čeľuste) je takéto komfortné provizórium ešte menej riskantné.

Čoho sa mám vystríhať po operácii?

Po zavedení implantátov dochádza v kostnom tkanive k reparačným a remodelačným procesom, celá oblasť je aj vďaka poraneniu mäkkých tkanív do zvýšenej miery prekrvená. Uvedené odporučenia je vhojné dodržovať predovšetkým po stredne ťažkých a ťažších zákrokoch.

Pre zlepšenie hojenia je dôležité dva až päť dní po operácii:

  • nefajčiť!
  • konzumovať mäkkú alebo tekutú stravu, jesť na zdravej strane, striktne sa vyhnúť priamemu zaťaženiu čerstvých implantátov
  • eliminovať zvýšené prekrvenie alebo zvýšenie tlaku krvi ( nešportovať, nesaunovať sa, neležať dolu operovanou stranou tváre, v noci mať vyššie pod hlavou)
  • dodržovať ústnu hygienu – čistiť vlastné zuby, opatrne podľa individuálnych inštrukcií aj oblasť implantátov
  • neužívať lieky proti bolesti obsahujúce salyciláty (aspirín), tieto zvyšujú krvácanie

Je možné, aby moje telo implantáty neprijalo?

Zavedenie dentálnych implantátov patrí štatisticky k najúspešnejším medicínskym metódam.

Nevhojenie implantátu je veľmi ojedinelou situáciou a vždy má svoju príčinu. Môže ňou byť napríklad pozostatok zápalového tkaniva v kosti, ktoré nebolo odstránené pri predošlej extrakcii a nie je viditeľné na RTG. Zavedený implantát aktivuje zápal a dôjde k vylúčeniu implantátu.
Takisto môže dôjsť k nevhojenie implantátu v dôsledku nesprávneho operačného postupu.
Príčinou môže byť aj príliš včasné zaťaženie implantátu alebo preťaženie implantátov v dôsledku ich nedostatočného počtu atď…
Možných príčin je teda niekoľko, nikdy však nie je príčinou, že by „vaše telo implantát neprijalo“.

Na našom pracovisku vieme rozoznať prečo dôjde ku komplikácii a vieme ako situáciu vyriešiť. Ak sa rozhodneme implantát zaviesť nesieme plnú zodpovednosť za to, že sa vhojí. V prípade, že by sa tak nestalo zákrok neplatíte alebo vám zavedieme nový implantát zdarma. Naše implantácie vždy garantujeme.

Je dôležité si uvedomiť že nevhojenie implantátu je veľmi ojedinelá situácia a jej možnosť sa zvyšuje komplikovanosťou plánovaného zákroku (kombinácia s nadstavbou kosti, skrátenie vhojovacej doby, preťaženie…)

Aký je osud implantátu po jeho zavedení?

Po zavedení implantátu do lôžka v kosti dochádza ku remodelácii kosti v okolí implantátu k adhézii kostných buniek k povrchu implantátu, k oseointegrácii. Kým môže byť implantát plne zaťažiteľný žuvaním, prebehne 2-5 mesiacov (podľa náročnosti liečby, anatomických podmienok).

Po uplynutí vhojovacej doby (spojenia implantátu s kosťou) dochádza k protetickej fáze ošetrenia. Sú zhotovené odtlačky a následne plánovaná zubná náhrada.

Aká je životnosť implantátu?

Životnosť implantátu po jeho správnom vhojení a správnom zaťažení protetickou prácou (mostíkom, protézou) je predovšetkým v rukách pacienta, závisí od jeho spolupráce a starostlivosti o vytvorenú zubnú náhradu.

Je veľmi dôležité najmä v prvých dvoch rokoch pravidlne chodiť na kontroly a predovšetkým na dentálnu hygienu.
Jedenkrát za rok je vhodné urobiť kontrolný RTG snímok a posúdiť možné zmeny kosti v blízkosti implantátov. Ak sú tieto zistené v začiatočnom štádiu je možné ich odstrániť a stabilizovať.

V akých krokoch prebieha celé ošetrenie až po odovzdanie nových zubov?

Prvým krokom je zavedenie implantátov – tzv. chirurgická časť ošetrenia. Ako sme písali zhruba do týždňa po operácii je pacient bez akýchkoľvek problémov a prebieha vhojovanie implantátu.

Druhým krokom po 2-5 mesiacoch – je kontrola implantátov a odtlačky na protetickú prácu. Tejto časti hovoríme tzv. protetická časť ošetrenia.

V prípade, že sa pacient nemôže z akýchkoľvek príčin dostaviť v uvedenom čase na dokončenie protetickej práce, môže dôjsť ku protetickej časti ošetrenia aj neskôr. Nie je však vhodné nechať implantáty bez zaťaženia viac ako 1 rok.

Musím spĺňať nejaké podmienky pre zavedenie implantátu?

Kandidát na zavednie implantátu by mal okrem medicínskych podmienok (dostatočné miesto v kosti pre implantát, celkový zdravotný stav) spĺňať aj „ ľudskú – osobnostnú“ podmienku. Mal by to byť človek, ktorý o seba dbá, je schopný udržiavať osobnú hygienu na určitej úrovni (alebo má snahu a ochotu sa to naučiť), chápe čo je implantát a na akom princípe funguje.

Z nášho pohľadu je tiež veľmi dôležité, aby pacient ktorý ošetrenie implantátom požaduje bol ochotný spolupracovať počas liečebného procesu tak, aby spoločne vynaložené úsilie a prostriedky čo najefektívnejšie viedli ku konečnému výsledku.

Je veľmi dôležité aby pacient pred ošetrením pravdivo vyplnil dotazník týkajúci sa celkového zdravotného stavu. Musí upozorniť ošetrujúceho lekára na akékoľvek ochorenie na ktoré sa lieči.

Niektoré ochorenia môžu čiastočne alebo úplne vylučovať možnosť zavedenia implantátov ( absolútna alebo relatívna kontraindikácia ). Jedná sa predovšetkým o stavy kedy je znížená celková obranyschopnosť organizmu (imunodeficienté stavy). Nie je vhodné zavádzať implantáty pacientom u ktorých prebieha liečba onkologického ochorenia (chemoterapia, radioterapia) ani u pacientov s ťažkou alebo neliečenou cukrovkou (diabetes mellitus) a poruchami metabolizmu. U takýchto pacientov je dôležité konzultovať lekára, ktorý lieči ich základné ochorenie a následne zaujať ku liečbe stanovisko. Pacienti, ktorý majú ľahšiu formu diabetu a sú pod kontrolou lekára ( nastavení na liečbu ) môžu mať tiež zavedené implantáty, je však treba na celkový zdravotný stav pri návrhu liečby prihliadať.

Ako si mám udržiavať implantáty?

Pre každý vhojený implantát, na ktorom je nasadená protetická práca (mostík, teleskopická korunka, strmeň alebo protéza) predstavuje do budúcnosti najväčšie nebezpečenstvo nečistota vo forme zubného povlaku, zubného kameňa a baktérií, ktoré na týchto nečistotách vegetujú a vytvárajú zápal (periimplantitídu).

Tento proces prebieha veľmi podobne ako u vlastných zubov (parodontitída). Jeho počiatočné štádium spoznáte podľa začervenania okolo implantátu, napuchnutej gingívy, krvácania počas hygieny….

Ku takémuto stavu pri dobrej domácej hygiene a pravidelnej návšteve dentálnej hygieničky nedochádza.

V našej klinike pacentov po odovzdaní práce na implantátoch vždy predvoláme na kontrolnú návštevu (podľa druhu a rozsahu práce cca. o 1 až 2 mesiace) aby sme sa presvedčili, že nemá problémy s udržiavaním dobrej hygieny v okolí implantátov. Ak nie je hygiena dostatočná, naša pani hygienička nielen dôkladne očistí ťažko dostupné miesta, ale aj pacienta poučí ako a s akými pomôckami dosiahnuť správny výsledok čistenia.

Koľko to bude stáť?

Používame už viac ako 20 rokov výlučne implantáty patriace ku svetovej špičke Ankylos a Xive. Sú to renomované výrobky firmy Dentsply Implants. Oba implantačné systémy sú na trhu už viac ako 30 rokov, to znamená skoro 40 rokov klinických štúdii, vývoja, skúseností a komunikácie s klinickými pracovníkmi (lekármi). Zavedenia jedného implantátu Ankylos alebo XIVE stojí na našom pracovisku 800 EUR.

Vzhľadom na to, že nemeníme implantačné systémy, dosahujeme my a aj naši kolegovia laboranti (ktorí vyrábajú zubné náhrady) majstrovstvo v práci s týmito systémami. Inými slovami veľmi dobre vieme s čím pracujeme a čo od toho môžeme očakávať. Preto sme aj miestom, kde sa chodia vzdelávať iní lekári….

Na našom pracovisku poskytujeme na zavedené implantáty 100% záruku. Ak dôjde počas liečebného procesu ku akejkoľvek komplikácii (čítaj odpovede na nasledujúcu otázku), ktorá vedie ku odstráneniu implantátu, pacient tento implantát buď vôbec neplatí (100% investovaných finančných prostriedkov pacientovi vrátime späť) alebo mu je zavedený opätovne implantát zadarmo. Všetky riziká a náklady spojené so stratou materiálov, času a práce s týmto súvisiacej nesie naše pracovisko. Túto garanciu si môžeme dovoliť pacientom ponúknuť na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti implantológie.

Náklady spojené s liečbou pomocou implantátu samozrejme nekončia zavedením implantátu.
Následne je potrebné na implantáty zhotoviť protetickú prácu, či už mostík alebo hybridnú protézu, alebo samostatnú korunku.
Na tomto mieste je zbytočné písať koľko stojí dokončenie liečby, keďže je u každého pacienta individuálna.

Pri úvodnej nezáväznej konzultácii každý pacient dostane presný finančný a časový rozpis ošetrenia, ktoré je prispôsobené jeho požiadavkám a možnostiam.

Aké sú možné komplikácie pri implantátoch?

Komplikácie pri liečbe zubnými implantátmi sa vyskytujú rovnako ako u každej inej medicínskej metódy. Je dôležité ich včas rozpoznať a vedieť ako sa postaviť ku ich riešeniu. Hneď úvodom je dôležité si povedať že normálny priebeh hojenia po zavedení implantátov predstavuje citlivosť a opuch v operovanej oblasti (samozrejme podľa druhu a rozsahu zákroku) po dobu 1 týždňa. Ak pacient popisuje bolesť alebo opuch nasledujúce dva týždne treba pátrať po príčine…. Zjednodušenie môžeme rozdeliť komplikácie na včasné a neskoré.

Včasné komplikácie sa prejavia pretrvávajúcou citlivosťou v oblasti zavedeného implantátu, miernym opuchom, prípadne tvorením hnisavého výtoku v oblasti zavedenia implantátu v prvých týždňoch po zavedení implantátu. Tieto príznaky môžu byť podložené zápalom okolo čerstvo zavedeného implantátu ( vnesením infekcie z okolia, aktiváciou starého infekčného procesu vnútri kosti, chybnou preparáciou lôžka pre implantát atď…). To znamená že prvotné nevhojenie implantátu môže a nemusí byť vinou zlého „voperovania“ implantátu. Niekedy sa stretáme so zvyškami zápalového tkaniva v hĺbke kosti po predošlom komplikovanom zápale alebo nedôslednom odstránení zápalových tkanív po extrakcii zubu. Vniektorých prípadoch (skôr výnimočne) sme schopní zápal potlačiť medikamentózne podaním správnych antibiotík. Väčšinou však pristúpime ku odstráneniu postihnutého implantátu, vyčistenieu rany a po prehojení oblasti opätovnej implantácii. Tento postup je pre každé pracovisko nákladnejší (klinika nesie náklady spojené s kúpou nového implantátu a potrebného materiálu ( v žiadnom prípade sa použitý implantát opäť nesmie sterilizovať a použiť!!)), ale jediný správny a zaručujúci dlhodobo kvalitný výsledok pre pacienta.
Záverom treba dodať, že ku takýmto situáciam dochádza veľmi zriedkavo, pretože skúsený implantológ zavedie implantát len tam, kde predpokladá jeho úspech….

Osobitnou formou nezápalovej včasnej komplikácie v oblasti sánky je dráždenie alebo prerušenie nervov n.mandibularis alebo jeho vetvy n.mentalis vsadeným implantátom. Pokiaľ dôjde ku potlačeniu alebo poraneniu týchto nervov pacient pociťuje stŕpnutý pocit v pere (parestézu), alebo až necitlivosť (anestézu) . Aby k tejto komplikácii nedošlo je dôležitá predoperačná analýza RTG snímkov a skúsenosť operatéra. V prípade zmenenej citlivosti dolnej pery po zavedení implantátov je dôležité na túto skutočnosť ošetrujúceho lekára upozorniť prvé dni po zavedení implantátov. Včasným (a úplne jednoduchým) odstránením implantátov ktoré nerv dráždia sa zamedzí ďaľšiemu poškodeniu nervu a citlivosť sa vráti k normálu.

Neskorou komplikáciou označujem komplikáciu ku ktorej dôjde až po vhojení (oseointegrácii) implantátu. Jedná sa teda o stav, kedy je už na implantáte nasadená správne zhotovená protetická náhrada ( nesprávne zhotovené protetické náhrady na našom pracovisku pacientom nerobíme, takže o nich písať nebudeme… len aby ste vedeli, že aj veľmi zle urobená náhrada môže spôsobiť stratu implantátov – stretávame sa v praxi so všeličím…). Takúto neskorú komplikáciu nazývame „periimplantitída“ a má priebeh veľmi podobný parodontitíde. Príčinou je nesprávna hygiena alebo nedisciplinovanosť pacienta (nechodí na dentálnu hygienu..). Priebeh je nasledovný: zo začiatku len začervenalé ďasno, hromadenie plaku, baktérií, zubného kameňa, postupne sa vytvára tzv. Kostný vačok, kosť okolo implantátu pomaly klesá a vytvára sa okolo neho lievikovitý kostný defekt. Takýto proces je možné vo včasnom štádiu zvrátiť správnym ošetrením, v neskorších štádiách (pacient si nevšíma zápal, krvácanie pri hygiene) je nutné implantát odstrániť a neskôr možno nahradiť novým. V zásade platí, čím skôr sa takýto stav rieši, tým jednoduchšie je jeho riešenie. Opäť si dovolím napísať, že u pacientov, ktorí aspoň 1-2 krát do roka prídu na dentálnu hygienu je takýto stav vylúčený.
Záverom treba napísať, že neskoré komplikácie okolo implantátov sú „v rukách samotných pacientov“.

Je rozdiel medzi rôznymi druhmi implantátov?

V súčasnosti existuje na svete veľké množstvo výrobcov implantátov. Pod rôznymi druhmi zubných implantátov môžeme myslieť na rôzne druhy (enoseálne, subperiostálne…), tvary (valcové – šroubové, 3D, žiletkové…) a rôzne materiály (titanové, keramické, titanové povlakované…) z ktorých sa implantáty vyrábajú. Mnohé z týchto rozdelení však nemajú praktický význam, pretože moderná stomatológia dnes používa v drvivej väčšine implantáty ktoré sú vyrobené z titanu a majú valcovitý tvar (sú teda do istej miery analógiou zubného koreňa). Aj v tejto užšej skupine však existujú rozdiely medzi jednotlivými výrobkami na trhu. Zjednodušene môžeme povedať že existujú „veľkí “ , „strední“ a „malí“ výrobcovia implantátov.

Medzi „veľkých“ patria spoločnosti, ktoré sa venujú vývoju a výrobe zubných implantátov desaťročia.Máme tým na mysli asi 10 tich „top výrobcov“ na svete.Okolo týchto „lídrov“ implantologického priemyslu sa väčšinou sústreďuje ten posledný „know how“ , vedecké štúdie ako aj experimenty a smerovanie implantológie do budúcnosti (vývoj). Pokiaľ používame implantáty týchto výrobcov, máme väčšiu istotu vo vedeckej podpore (dostupná literatúra, štúdie, ďaľšie vzdelávanie), v presnosti a kvalite výrobkov (nielen implanáty samotné ale aj operačné nástroje) ako aj servise (napr. celosvetová dostupnosť a rýchlosť akou vieme dostať potrebnú súčiastku…). Cenovo patria tieto systémy medzi najdrahšie zo skupiny. Napriek tomu sa jedná o najpredávanejšie systémy. Ich celosvetový komerčný úspech napriek vyššej cene svedčí o opodstatnenosti malých ale dôležitých rozdielov medzi jednotlivými skupinami.

Medzi „stredných“ výrobcov radíme firmy ktoré spracovali „všetko čo bolo dodnes vymyslené“ a snažia sa vyrábať produkty, ktoré by mohli svojou cenou , kvalitou a šírkou záberu osloviť mnohých implantológov. To znamená že do veľkej miery čerpajú z toho čo za posledných 40 rokov dosiahli lídri z prvej skupiny. Veľmi často sa pritom jedná o pomerne veľmi kvalitné výrobky (často z ázie, južnej ameriky, ale aj európy). Nejedná sa o žiadne drobné firmy (akými sú tie v poslednej skupine), ale o spoločnosti ktoré zamestnávajú desiatky ľudí a majú jasný a cieľavedomý výrobný plán.Produkty v tejto kategórií su na trhu zhruba 10 rokov a budúcnosť ukáže ich spoľahlivoť a konkurencieschopnosť voči prvej skupine. Cenový rozdiel voči prvej skupine je zhruba 20-40% mínus.

Poslednou skupinou sú tzv. „malí“ výrobcovia implantátov. Označením malí, myslíme predovšetkým spôsob produkcie, absencia akademického pozadia, jednoduchosť systému (často daná jednoduchými výrobnými možnosťami). Takéto firmy majú väčšinou regionálny význam a často vznikali v postkomunistických krajinách ako logický medzičlánok medzi ekonomicky slabou krajinou 80-tych 90-tych rokov a silnejúcou ekonomikou súčasnosti, kedy je kúpyschopnosť a informovanosť pacientov (ako aj lekárov) niekde úplne inde. Niektoré z týchto spoločností svojím zdravým vývojom a orientáciou na kvalitu zmocneli a stali sa súčasťou strednej skupiny a sú dodnes aktívne. Produkcia na velmi jednoduchej úrovni ( nielen výrobky ale aj spôsob balenia, povrchová úprava implantátov, dostupnosť atd…) v kombinácii s minimálnym počtom zamestnancov dovoľujú aby boli výrobky v tejto kategórii až o 60-70% lacnejšie voči prvej skupine. U takýchto produktov treba počítať so zvýšenou mierou možných komplikácii.

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak sme písali o cenových rozdieloch v jednotlivých skupinách, mali sme na mysli ceny za ktoré od výrobcov kupujeme implantáty a operačné inštrumentárium. To znamená nie ceny ktoré zaplatí pacient za ošetrenie. Často sa môže stať, že vám lekár zavedie implantát z poslednej skupiny (70% lacnejšie nakúpil) a zaúčtuje pacientovi za ošetrenie len o málo menej ako za porovnateľný výkon s „top“ implantátom. Na druhej strane sú lekári ktorí sa rozhododnú používať tie najdrahšie a najkvalitnejšie produkty pri zachovaní primeraných cien ošetrenia. Robia tak s tým najlepším úmyslom na úkor svojho ekonomického obratu (v porovnaní s prvým príkladom) , pričom sa pacientovi môže zdať byť cena príliš vysoká …..

Záverom treba dodať, že kvalita implantátu (resp. implantačného systému) ovplyvňuje výsledok ošetrenia len do istej miery. Najdôležitejším prvkom je operatér, jeho schopnosti a skúsenosť s daným implantačným systémom narábať. Šikovný klinik môže dosiahnuť vynikajúcich výsledkov aj s implantačným systémom nižšej cenovej kategórie, naopak menej zdatný kolega môže mať priemerné alebo zlé výsledky napriek tomu že používa tie najdrahšie produkty na trhu.

Uhradí mi za implantát niečo poisťovňa?

Ošetrenie s použitím zubného implantátu je všeobecne považované za vysoký nadštandard, ktorý zpravidla nie je hradený poisťovňou, t.j. všetky náklady spojené s ošetrením musí znášať pacient sám.

Vo vyspelých krajinách s rozvinutým zdravotníctvom a progresívnym poisťovníctvom je časť nákladov spojená s implantátmi pacientom hradená. Súvisí to s možnosťou individuálneho zdravotného poistenia ako aj s faktom, že v týchto krajinách je už ošetrenie prostredníctvom zubného implantátu považované v mnohých situáciách za štandardný postup.

Ako sme už písali, v našej krajine implantáty poisťovne nehradia. Sú však situácie, kedy môžete vašu poisťovňu požiadať o úhradu nákladov za ošetrenie. Väčšinou sa jedná o inak neriešiteľné zložité stavy alebo následky úrazov. Vo všetkých prípadoch však musí túto komunikáciu s poisťovňou realizovať pacient. Naše pracovisko vám v týchto prípadoch poskytne všetku potrebnú lekársku dokumentáciu.

KONTAKT A CENNÍK

kontakt
kontakt